ขอเชิญร่วมงาน บุญเดือนแปด เข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ขอเชิญร่วมงาน บุญเดือนแปด "เข้าพรรษา" หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
- วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 สัปดาห์หล่อเทียน ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 แห่เทียน - สมโภช ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 
วัน/เวลา :   2015-07-13 08:30:00 ถึง 2015-07-29 16:30:00
สถานที่ :   ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 0-4375-4443 ภายใน 1358, 1331
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20150724115314.pdf
Last Modified :   2015-07-28 11:07:50