สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam
 


ขั้นตอนเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูล

1.  นิสิตเข้าเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ ตามลิงค์ 

คลิกที่นี่ :: ระบบตรวจสอบข้อมูล IT Exit Exam (สำหรับตรวจตารางสอบ) 

Username : รหัสนิสิต

Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.   ขั้นตอนการทดสอบ

–  ให้นิสิตมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบจริง 30 นาที

–  นิสิตแสดงบัตรนิสิต บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ กับเจ้าหน้าที่สแกนบัตรเข้าห้องสอบ (ห้อง B-310)

–  นิสิตรับรหัสผ่านและเลขที่นั่งสอบจากเจ้าหน้าที่

 
วัน/เวลา :   2017-04-01 08:30:00 ถึง 2017-05-11 16:30:00
สถานที่ :   สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   อบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   2622,2777
Download :   Link https://exitexam.msu.ac.th/261-2/
Last Modified :   2017-02-15 09:46:32