ขอเชิญชวน ร่วม เดิน–วิ่ง การกุศล เพื่อสุขภาพ (MHK-MSU Mini-Haft Marathon)
 
ขอเชิญชวน ร่วม เดิน–วิ่ง การกุศล เพื่อสุขภาพ (MHK-MSU Mini-Haft Marathon) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

***รายได้สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช***
 
วัน/เวลา :   2017-02-18 05:00:00 ถึง 2017-02-18 12:00:00
สถานที่ :   คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต นักเรียน ผู้สนใจ
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ติดต่อ/สอบถาม :   www.med.msu.ac.th โทร. 0-4371-2992 คุณอัญชลี 084-400-0074 คุณปิยวรรณ 088-572-9158
Last Modified :   2017-01-25 23:42:01