ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. - 18.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

* วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
* ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 1758
 
วัน/เวลา :   2017-02-22 16:00:00 ถึง 2017-02-22 18:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   1758
Download :   Download File
Last Modified :   2017-02-17 10:17:51