ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 

ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560 ณ อาคารหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

- ประกวดโปงลางวงดนตรีพื้นบ้าน มัธยมศึกษา(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) เอกสารที่นี่ 
- ประกวดวงกลองยาง ประเภทประชาชนทั่วไป เอกสารที่นี่ 

เปิดรับผลงานรูปแบบ VCD และ DVD 

ขยายเวลารับสมัครการประกวดวงกลองยาวอีสาน และวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมยก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560 จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2560 ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4443 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ 093-536-2212
 
วัน/เวลา :   2017-03-06 08:00:00 ถึง 2017-03-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ อาคารหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4443 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ 093-536-2212
Last Modified :   2017-03-24 15:14:08