ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
 

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 18.30 น. ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-03-23 09:00:00 ถึง 2017-03-23 18:30:00
สถานที่ :   ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   -
Last Modified :   2017-03-10 13:27:28