ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4
"การเตรียมผลงานและเอกสาร เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

* วิทยากร : นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ และนางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ จากกองการเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใน 1758
 
วัน/เวลา :   2017-03-21 16:00:00 ถึง 2017-03-21 18:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใน 1758
Download :   Download File
Last Modified :   2017-03-17 14:53:27