เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ
 

เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 

วันจันทร์ เวลา 16.30 - 18.30 น.
วันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น. 
ณ ห้อง GE Learning Area ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
 
วัน/เวลา :   2017-03-27 16:30:00 ถึง 2017-05-31 18:30:00
สถานที่ :   ณ ห้อง GE Learning Area ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-03-27 15:32:09