เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ
 

เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ “โครงการเปิดโลกการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
*** ทุกวันพุธ ***
วันที่ 29 มีนาคม 2560
วันที่ 5, 19, 26 เมษายน 2560
วันที่ 3, 17, 24, 31 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-03-29 15:30:00 ถึง 2017-05-31 17:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-03-29 14:33:37