เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spirit of Isan)
 


27 กรกฎาคมนี้! เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ "จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spirit of Isan)" โดยอาจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“จิตวิญญาณแห่งอีสาน" เป็นผลงานที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกใจฐานะลูกอีสาน จินตนาการทำนองที่เคยได้ยิน สภาพบรรยากาศ วิถีชีวิตของอีสานที่เคยได้สัมผัส เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

ซึ่งผู้ประพันธ์ได้เลือกวงซิมโฟนี ออร์เคสตรา เป็นการถ่ายทอดดนตรีอีสานในรูปแบบดนตรีตะวันตก เพื่อสร้างความหลากหลายในสีสันของเสียงให้น่าสนใจ โดยนำกลุ่มเครื่องดนตรีอีสาน เช่น พิณ แคน โหวด ปี่ภูไท มาร่วมบรรเลงได้นำลายและทำนองพื้นบ้าน เช่น เพลงกล่อมลูกภาคอีสาน, สรภัญญะ, เต้ยโขง, ตังหวาย, ลำเพลิน เลือกเอาทำนองบางส่วนมาใช้ในผลงานชิ้นนี้ พร้อมทั้งประพันธ์ทำนองขึ้นใหม่ เพื่อให้วงซิมโฟนี่ ออร์เคสตราของนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงศักยภาพ สอดประสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน "จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spirit of Isan)" ประกอบด้วย 4 ท่อน โดยมีความยาวของบทเพลงประมาณ 40 นาที

 
วัน/เวลา :   2017-07-27 19:00:00 ถึง 2017-07-27 20:00:00
สถานที่ :   ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MU-300)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   อาจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-06-26 02:36:33