กิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4
 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 The 4rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnlogy in Asean (MSU-IPSFAB2016) จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 สิงหาคาม 2560
 
วัน/เวลา :   2017-08-30 08:00:00 ถึง 2017-08-31 17:00:00
สถานที่ :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://techno2.msu.ac.th/ipsfab2017/
Last Modified :   2017-07-04 02:22:31