โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20170707135959.pdf
 
วัน/เวลา :   2017-07-24 08:00:00 ถึง 2017-07-25 14:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   นันทนาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20170707135959.pdf
Last Modified :   2017-07-07 15:44:08