โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
 

โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดกำหนดการที่นี่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20170612032458.pdf
 
วัน/เวลา :   2017-07-18 08:00:00 ถึง 2017-07-21 15:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20170612032458.pdf
Last Modified :   2017-07-12 07:09:42