ขอเชิญชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล มมส รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม
 

ขอเชิญชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” (รวมพลังศรัทธาน้ำใจจากชาวมหาสารคามและผู้มีจิตศรัทธา) ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พบกับการแสดงของวงออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSO) วง MSU Chorus การแสดงกลองยาวเทิดพระเกียรติฯ วงโปงลางศิลป์อีสาน พร้อมนักร้องกิตติมศักดิ์ และการแสดงจากกลุ่มจิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
จำหน่ายบัตร
- บัตร VIP ราคา 500 บาท
- บัตรบุคคลทั่วไป 100 บาท 
- บัตรนิสิต 50 บาท

สำรองที่นั่งได้ที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองคลังและพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสำนักงานเลขานุการทุกคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-4375-4315
 
วัน/เวลา :   2017-08-16 18:00:00 ถึง 2017-08-16 21:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองคลังและพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสำนักงานเลขานุการทุกคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-4375-4315
Last Modified :   2017-08-11 02:57:39