ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดอกดารารัตน์ จำนวน 999 ดอก) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-08-17 10:00:00 ถึง 2017-08-18 16:00:00
สถานที่ :   ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-08-11 03:04:43