โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่สากล ด้วยการจัด 6th Annual Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human Environment Interface ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2560  ภายใต้ความร่วมมือกับ  Center for Global Field Study & Resource & Wa Nat. Primate Res. Cnt., University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา  กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น  GPS, Range Finder, Trap camera, Blow pipe, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) การศึกษาภาคสนาม และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ  จึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ

สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย
ติดต่อ/สอบถาม: ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 0-4375-4435 อีเมล : tawatchai5@hotmail.com
 
วัน/เวลา :   2017-10-10 08:00:00 ถึง 2017-10-14 16:30:00
สถานที่ :   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 0-4375-4435 อีเมล : tawatchai5@hotmail.com
Last Modified :   2017-10-02 04:10:42