วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
 

วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-10-20 06:30:00 ถึง 2017-10-20 16:00:00
สถานที่ :   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะพยาบาลศาสตร์
Download :   Download File
Last Modified :   2017-10-12 02:41:28