ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
 

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 (ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50) ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
เวลา 06.30 น. - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจร่วมงาน ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี
เวลา 07.00 น. - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป 
เวลา 09.00 น. - พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม และมัธยม) 
- พิธีมอบรางวัลคนดีศรี มมส 
- พิธีมอบรางวัลนิสิตจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานพิธีการและกิจการพิเศษ) 
- พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 
- พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น
เวลา 11.00 น. - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ทำดีเพื่อพ่อ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4443 ภายใน 1358, 1285
 
วัน/เวลา :   2017-12-09 06:30:00 ถึง 2017-12-09 11:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4443 ภายใน 1358, 1285
Last Modified :   2017-11-16 03:06:13