ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ปีที่ 2 ครั้งที่ 1
 

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-12-07 16:00:00 ถึง 2017-12-07 19:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม หมาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Last Modified :   2017-12-04 08:21:25