ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วัน/เวลา :   2018-01-13 08:00:00 ถึง 2018-01-13 16:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-01-08 09:12:22