การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3, 4 อาคารวิทยบริการ B
 
วัน/เวลา :   2018-01-17 08:00:00 ถึง 2018-01-19 17:00:00
สถานที่ :   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3, 4 อาคารวิทยบริการ B
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3, 4 อาคารวิทยบริการ B email: wunca36.comcenter@msu.ac.th
Download :   Link http://wunca.uni.net.th/wunca36/
Last Modified :   2018-01-12 04:27:07