ขอเชิญชวนชมคอนเสริต์ ณ สยาม : ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี
 

ขอเชิญชวนชมคอนเสริต์ ณ สยาม : ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บัตรราคา 99 บาท)
 
วัน/เวลา :   2018-02-18 17:00:00 ถึง 2018-02-19 22:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-02-12 07:01:44