ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต บุคลากร และประชาชนที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (บริการฟรี)
 


ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต บุคลากร และประชาชนที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (บริการฟรี) 
• ตรวจร่างกาย
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
• ถ่ายพยาธิ
• ให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์

จุดให้บริการ 
• วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ โรงอาหารกลางเดิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
• วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ลานหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-5832

 
วัน/เวลา :   2018-02-17 09:00:00 ถึง 2018-02-18 15:00:00
สถานที่ :   ณ โรงอาหารกลางเดิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) และ ณ ลานหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-5832
Last Modified :   2018-02-12 09:14:44