ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ ตักศิลา:พุทธศิลป์แรกของโลก และเส้นทางสายแพรไหมในปากกีสถาน
 

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ ตักศิลา:พุทธศิลป์แรกของโลก และเส้นทางสายแพรไหมในปากกีสถาน โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4380 และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-1350
 
วัน/เวลา :   2018-02-14 13:00:00 ถึง 2018-02-14 16:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   พิพิธภัณฑ์ มมส และคณะวัฒนธรรมศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4380 และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-1350
Last Modified :   2018-02-13 02:44:58