ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5 “การท่องเที่ยวอีสาน ผสานชุมชน ผลักดันผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โทรศัพท์ 043-970763
 
วัน/เวลา :   2018-06-08 08:30:00 ถึง 2018-06-08 17:00:00
สถานที่ :   ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โทรศัพท์ 043-970763
Last Modified :   2018-04-26 03:17:31