ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)
 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาเกาหลี) โทรศัพท์ 0 4375 4772 มือถือ 081 954 1103 อีเมล : Kanokkun_m30@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/koreanstudiesmsu/
 
วัน/เวลา :   2018-07-19 08:30:00 ถึง 2018-07-20 17:30:00
สถานที่ :   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาเกาหลี)
ติดต่อ/สอบถาม :   โทรศัพท์ 0 4375 4772 มือถือ 081 954 1103 อีเมล : Kanokkun_m30@gmail.com FB : https://www.facebook.com/koreanstudiesmsu/
Last Modified :   2018-02-28 04:31:36