ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 (4 คืน 5 วัน) ณ บริเวณอาคารพลศึกษา และถนนโดยรอบอาคารพลศึกษา

*** พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 0 4375 4443 โทรศัพท์ภายใน 0 4375 4333 ต่อ 1358, 1285
 
วัน/เวลา :   2018-03-26 09:19:00 ถึง 2018-03-30 20:19:00
สถานที่ :   ณ บริเวณอาคารพลศึกษา และถนนโดยรอบอาคารพลศึกษา
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 0 4375 4443 โทรศัพท์ภายใน 0 4375 4333 ต่อ 1358, 1285
Last Modified :   2018-03-05 02:20:37