ขอเชิญชมการแสดงโขน ตักสิลาวาฑิต ครั้งที่ 3
 

ขอเชิญชมการแสดงโขน ตักสิลาวาฑิต ครั้งที่ 3 “ตอนนางลอย” ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ MU วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**บัตรราคา 49 บาท**

 
วัน/เวลา :   2018-03-30 16:00:00 ถึง 2018-03-30 20:00:00
สถานที่ :   ณ MU วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-03-23 03:19:24