ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14
 


ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc14/

 
วัน/เวลา :   2018-09-06 08:00:00 ถึง 2018-09-07 17:00:00
สถานที่ :   ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Link http://research.msu.ac.th/mrc14/
Last Modified :   2018-03-30 03:30:27