มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมฝึกซ้อมท่ารำถวายสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมฝึกซ้อมท่ารำถวาย “สมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.-16.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

***ในส่วนของคณะ/หน่วยงาน หากมีความประสงค์จะฝึกซ้อมที่คณะ/หน่วยงาน ของตนเอง ให้ติดต่อขอวิทยากร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์. 0 4375 4443 ภายใน. 1358, 1285

รูปแบบการแต่งกายของบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ หอพระกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ผู้ชาย : เสื้อโทนสีขาว ใส่ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าผูกเอว
ผู้หญิง : เสื้อโทนสีขาว ใส่ผ้าซิ่น ผ้าสไบ(ผ้าเบี่ยง)

รูปแบบผังคณะ/หน่วยงาน แต่ละโซน ขบวนนางรำถวาย พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ หอพระกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
วัน/เวลา :   2018-04-17 15:00:00 ถึง 2018-04-19 16:30:00
สถานที่ :   ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์. 0 4375 4443 ภายใน. 1358, 1285
Download :   Download File
Last Modified :   2018-04-20 02:47:43