มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ หอพระกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
วัน/เวลา :   2018-04-20 09:09:00 ถึง 2018-04-20 19:09:00
สถานที่ :   ณ หอพระกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20180419040756.pdf
Last Modified :   2018-04-20 02:50:56