ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังชีวิตไร้ขีดจำกัด” ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักทอร์คโชว์ของเมืองไทย

***นิสิตเรียนในรายวิชา เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/yevDsm (มีจำนวนจำกัด)
 
วัน/เวลา :   2018-04-23 08:00:00 ถึง 2018-04-23 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://goo.gl/yevDsm
Last Modified :   2018-04-17 08:01:19