สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม
 

สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม D 415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
วัน/เวลา :   2018-05-21 09:00:00 ถึง 2018-05-21 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม D 415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-05-19 08:14:27