ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th Botanical Conference of Thailand: BCT12) ภายใต้หัวข้อ ดอกผลแห่งภูมิปัญญา พัฒนาพืชพรรณมุ่งสู่ความยั่งยืน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีเมล : bct12-register@msu.ac.th โทรศัพท์ 0-4375-4247 แฟกซ์ 043-754245 มือถือ 092-1345349
 
วัน/เวลา :   2018-06-14 08:00:00 ถึง 2018-06-16 17:00:00
สถานที่ :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://202.28.32.138/bct12/
Last Modified :   2018-05-30 09:03:45