ขอเชิญบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ขอเชิญบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การดำเนินการเชิงรุก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-06-15 08:30:00 ถึง 2018-06-15 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-05-30 09:09:56