ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสยามธารา พาเลซ จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://techno2.msu.ac.th/icofab2018/

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-08-30 08:30:00 ถึง 2018-08-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ โรงแรมสยามธารา พาเลซ จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-06-18 07:06:05