ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เเละนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน
 

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เเละนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-07-26 09:00:00 ถึง 2018-07-27 12:00:00
สถานที่ :   ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-07-09 04:00:46