เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี
 


เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

กิจกรรมภายในงาน
* ทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ
* การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจCombiz2018
* การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
* MBS มาราธอน ครั้งที่ 3 ครบรอบ 20 ปี
* การประกวด Cover Dance และร้องเพลงลูกทุ่ง
* การประกวด Video Content ทางการตลาด
* คืนสู่เหย้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เสวนา Life and Career Inspiring Talk
* เสวนา Digital Transfomation & Data security
* บอร์ดนิทรรศการของคณะการบัญชีและการจัดการ
* แสดงผลงานและสาธิตการใช้นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
* แสดงผลงานการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://acc.msu.ac.th/mbsfestival2018/

 
วัน/เวลา :   2018-09-13 08:30:00 ถึง 2018-09-15 16:30:00
สถานที่ :   ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
Last Modified :   2018-07-23 03:41:00