ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018) หัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (Sustainability in Humanities and Social Sciences)

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวริญญา ศรีเกษ เบอร์โทรศัพท์ 083-661-7218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร : 043-754-366, 043-754-369, 090-987-3777 
http://human.msu.ac.th/
 
วัน/เวลา :   2018-07-17 08:30:00 ถึง 2018-09-21 16:30:00
สถานที่ :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754-366, 043-754-369, 090-987-3777 http://human.msu.ac.th/
Last Modified :   2018-07-17 02:38:34