ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออนซอนอีสาน : ความเชื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านส่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพร ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเชื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านส่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพร ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี” ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
วัน/เวลา :   2018-08-14 08:00:00 ถึง 2018-08-16 19:00:00
สถานที่ :   ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต นักเรียน ประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
ติดต่อ/สอบถาม :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
Download :   Download File
Last Modified :   2018-08-09 07:06:41