ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ Digital transformation & Security ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ " Digital transformation & Security ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20180906102424.pdf

ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-09-14 08:00:00 ถึง 2018-09-14 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20180906102424.pdf
Last Modified :   2018-09-07 02:51:20