ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ กิจกรรม Life and Career Inspiring Talk ในโครงการ MBS 20th Festival 2018
 

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ กิจกรรม Life and Career Inspiring Talk ในโครงการ MBS 20th Festival 2018 หัวข้อ “21 ปีฝ่าวิกฤต ล้มแล้วทุกข์ ลุกแล้วรวย กับศิริวัฒน์ แซนวิช” วิทยาการโดย คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UClLCHa6Yx74D2268JklTAwQ/live

วันที่ 14 กันยายน 2561
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้อง SBB 1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
วัน/เวลา :   2018-09-14 13:00:00 ถึง 2018-09-14 15:00:00
สถานที่ :   ณ ห้อง SBB 1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ
Last Modified :   2018-09-13 05:16:11