เชิญร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.

กำหนดการ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
พิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน
ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4443
 
วัน/เวลา :   2018-11-09 13:00:00 ถึง 2018-11-10 07:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4443
Last Modified :   2018-09-26 06:55:46