ขอเชิญชมละครเวทีจันทราโอบตะวัน (ละครประเพณี รุ่น 10)
 

ขอเชิญชมละครเวทีจันทราโอบตะวัน (ละครประเพณี รุ่น 10) 
* วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. (ซ้อมใหญ่)
* วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-10-31 18:00:00 ถึง 2018-11-02 18:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   นันทนาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-10-05 14:24:52