ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
 

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-11-20 12:00:00 ถึง 2018-11-20 22:00:00
สถานที่ :   ณ สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   องค์การนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   องค์การนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2018-11-06 10:57:12