เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
 

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบูรณาการพหุพาคีและสร้างนวัตกรรมในการบริบาลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-11-21 08:00:00 ถึง 2018-11-23 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะแพทยศาสตร์
Download :   Link http://www.med.msu.ac.th/intconference/index.php?page=home&fbclid=IwAR3A4gM4mniBhmmRiwtSGsJjg_UeJVbD6IEVwLBc_nj2fvUqP3vgdVBpE_k
Last Modified :   2018-11-06 11:14:45