ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology
 

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยกิจกรรมมีการรับฟังการบรรยายทางวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และการนำเสนอผลงานจากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 Session (มีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท)
 
วัน/เวลา :   2018-11-22 08:30:00 ถึง 2018-11-23 15:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2018-11-07 15:40:53