ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC (หลักสูตร ฉ.นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21) วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-12-14 08:30:00 ถึง 2018-12-14 16:30:00
สถานที่ :   ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป
Last Modified :   2018-12-06 02:05:27