ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals)

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
วัน/เวลา :   2019-05-23 08:32:00 ถึง 2019-05-24 16:33:00
สถานที่ :   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   โทรศัพท์ 04375 4435, ภายใน 2726
Download :   Download File
Last Modified :   2019-01-08 03:33:33