ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม #โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยายเรื่อง การหาแหล่งงานออนไลน์ การสมัครงานออนไลน์ ทิศทางการทำงานในอนาคต และการไปทำงานต่างประเทศ โดยวิทยากรจาก Job BKK คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอด คอม จำกัด

สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 043-754-377 (คุณภาณุวัฒน์)
 
วัน/เวลา :   2019-01-23 08:00:00 ถึง 2019-01-23 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิตและผู้สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 043-754-377 (คุณภาณุวัฒน์)
Last Modified :   2019-01-14 05:42:00